Kylrum & Frysrum

Sandwichpaneler för frysrum och kylrum

Kylpanels Kyl- och frysrum tillverkas i Nässjö. Med en modern produktionsprocess produceras kyl och frysrum av alla mått. Hos oss kostar inte specialmått något extra!

Kylpanel tillverkar och monterar kyl- och frysrum till butiker, restauranger, bagerier, blomaffärer, mejeri mm. Vi projekterar och konstruerar för ditt behov. Kylpanel tillverkar både stora och små rum. Det minsta rummet har varit under en kvadratmeter och det största över 12000 kvadratmeter.

Kylpanels sandwichpaneler är uppbyggd av en in- och utsida av 0,6mm plåt som limmas på en kärna av isolering. Vanligen består isoleringen av en brandklassad polyuretan (PIR). Kylpanels sandwichpaneler är oftast släta, tillverkas med en ytbeläggning av rostfritt eller ett livsmedelssäkert ytskikt- Greencoat Food safe. Greencoat ger ett starkare korrosionsskydd samt utomordentlig glans- och kulörhållning som ger en längre funktionell och estetisk livslängd vilket minskar behovet av kostsamt och miljöbelastande underhåll.

Kärnan i panelerna finns i olika tjocklekar och material beroende på användningsområde.  

Kylpanel levererar kylrum och frysrum med sandwichpanel till IKEA
Vi levererar måttanpassade kyl- och frysrum till olika behov.
Överblick på kylrum på ICA från Kylpanel
Stora eller små kyl- och frysrum - helt efter kundens behov.

Specification för väggpaneler för kylrum och frysrum

Väggtyp/ tjocklekAnvändningsområdeU-värdeVikt Kg/m2
Neopor/ 80mmKylrum0,346 W/m2 K11
Neopor/ 100mmKylrum0,283 W/m2 K11,5
PIR/ 80mmKyl- och frysrum0,259 W/m2 K12,2
PIR/ 100mmKyl- och frysrum0,210 W/m2 K12,9
PIR/ 120mmKyl- och frysrum0,177 W/m2 K13,6

KYLPANELS RUM KÄNNETECKNAS AV HÖG KVALITET, BRA PASSFORM OCH ETT SNABBT MONTAGE.

Då panelerna tillverkats efter givna mått behövs ingen kapning eller bearbetning på montageplats. Skarvarna är försedda med spont och not vilket ger energieffektiva, täta rum utan köldbryggor.

Våra kyl- och frysrum tillverkas med färdiga hörn och passblock. Detta gör att man får släta väggar utan täcklister. Alla skarvar tätas med en livsmedelsäker fogmassa enligt krav för livsmedelsgodkända rum.

Sandwichpanelerna kopplas enkelt ihop med Kylpanels kopplingsbeslag. Kylpanels paneler kan även förses med excenterlås. Vid ombyggnad eller rivning av sandwichpanelerna kan dessa enkelt plockas ned och flyttas till ny plats.

För mer information läs mer under sidan Dokument- teknisk information.

Våra sandwichpaneler används även till andra ändamål än kyl- och frysrum exempelvis serverrum, verkstadskontor, laboratorium mm. Kylpanel kan leverera paneler med andra ytskikt än plåt exempelvis träfiberskiva, board eller plywood.

Kylpanels frysrum och kylrum med sandwichpaneler
Kylpanels rum kännetckenas av snabbt montage