Nytt fryslager åt Iskuben Coldstore

Kylpanel har fått förtroendet att som underentreprenör till RO-Gruppen uppföra ett nytt fryslager och utlastning åt Iskuben Coldstore AB i Södertälje. Den totala byggnadsytan är på 4 035 kvm och lagret rymmer ca 13 000 pallplatser.

Leveransen från Kylpanel omfattar byggnation av väggar, tak, golv, dörrar, portar, brandjalusi och isolerade kompletta lasthus.

I en omfattande brand totalförstördes Fryslagret i Södertälje hösten 2017. Nu har RO-Gruppen Koncept fått i uppdrag att uppföra ett nytt fryslager.
Beställare är Iskuben Coldstore AB.
Kylpanel blev tidigt kontaktade och har varit delaktiga i projekteringen av bygget.
En god referens har varit vårt fryslager som vi byggde åt SIA glass 2017.

Lagom till årets varmaste säsong påbörjades bygget som beräknas stå klart i början av 2019.

Bildkälla: SONARK ARKITEKTKONTOR AB